หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

(ร่าง)ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 64 ครั้งที่ 2
    รายละเอียดข่าว :

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

    เอกสารประกอบ : (ร่าง)ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 64 ครั้งที่ 2
 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนโต่งโต้น หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 22687 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563