หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอุดมศักดิ์ นาอุดม  
  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด  
  เบอร์ติดต่อ 0833404158  
 
นายคำพอง  สุวรรณบล   นายประสาท พาน้อย
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด   รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
เบอร์ติดต่อ 0810524408    
   
นายถาวร ศรีสมบัติ   นายธงชัย วันนิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 22664 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563