หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
   
  นายประสาท  พาน้อย  

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

 
นายคำพอง สุวรรณบล   นายประพิศ พลเขต
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด   รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
     
   
นายระเมียน สิงห์อาจ   นายธงขัย วันนิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 143971 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563