หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานกองคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ก.ย. 2566    แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ครั่งที่ 4 8
  31 ส.ค. 2566    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 8
  24 ส.ค. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 ในระบบ (e-GP) 9
  4 ส.ค. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ในระบบ (e-GP) 19
  6 มิ.ย. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ในระบบ (e-GP) 9
  8 พ.ค. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 ในระบบ (e-GP) 17
  5 เม.ย. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ในระบบ (e-GP) 41
  5 เม.ย. 2566    แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ระบบ (e-GP) 30
  3 เม.ย. 2566    รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ 16
  9 มี.ค. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพนธ์ 2566 ในระบบ (e-GP) 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369141 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563