หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานกองคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2565    แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2565) 10
  11 ต.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 35
  11 ต.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ไตรมาสที่ 4/2565 40
  6 ก.ย. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 18
  8 ส.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 20
  5 ก.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 18
  5 ก.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2565 18
  7 มิ.ย. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 18
  10 พ.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 20
  29 เม.ย. 2565    ประกาศการรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโนนสะอาด 76

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327366 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563