หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานกองคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มี.ค. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพนธ์ 2566 ในระบบ (e-GP) 1
  3 ก.พ. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 ในระบบ (e-GP) 0
  6 ม.ค. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ในระบบ (e-GP) 8
  6 ม.ค. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2566 ในระบบ (e-GP) 8
  6 ธ.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 และ พฤศจิกายน 2565 ในระบบ (e-GP) 8
  12 ต.ค. 2565    แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2565) 16
  11 ต.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 40
  11 ต.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ไตรมาสที่ 4/2565 47
  6 ก.ย. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 23
  8 ส.ค. 2565    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344640 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563