หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มี.ค. 2566    ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 6
  13 มี.ค. 2566    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของ เทศบาลตำบลโนนสะอาด 11
  17 มิ.ย. 2565    ผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปี 2563 รอบ 12 เดือน 74
  17 มิ.ย. 2565    ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ปี2564 รอบ 6 เดือน 73
  15 มิ.ย. 2565    เทศบาลตำบลโนนสะอาด แผนปฎิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 68
  15 มิ.ย. 2565    เทศบาลตำบลโนนสะอาด แผนป้องกันทุจริต 62
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด แผลการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 57
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 56
  29 เม.ย. 2565    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 93
  27 เม.ย. 2565    แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฎิบัติงานและการทุจริตประจำปี 2565 94

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344681 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563