หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 มิ.ย. 2565    ผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปี 2563 รอบ 12 เดือน 66
  17 มิ.ย. 2565    ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ปี2564 รอบ 6 เดือน 65
  15 มิ.ย. 2565    เทศบาลตำบลโนนสะอาด แผนปฎิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 61
  15 มิ.ย. 2565    เทศบาลตำบลโนนสะอาด แผนป้องกันทุจริต 53
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด แผลการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 54
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 51
  29 เม.ย. 2565    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 89
  27 เม.ย. 2565    แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฎิบัติงานและการทุจริตประจำปี 2565 87
  21 ต.ค. 2564    ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) 46
  20 ต.ค. 2564    ประกาศแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒธรรมสุจริตองค์กรของผู้บริหาร 48

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327448 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563