หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2564 16
  17 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564 9
  13 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา (สมัยที่1 วันที่ 7 พ.ค. 2564) 9
  7 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 16
  5 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 4 พ.ค. 2564 11
  4 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาครั้งแรก 16
  19 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 34
  19 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 35
  19 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 36
  19 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 163329 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563