หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ธ.ค. 2565    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565 51
  23 ธ.ค. 2565    หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยที่ 4 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2565 3
  25 พ.ย. 2565    ประกาศเรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 4
  23 ส.ค. 2565    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2565 7
  19 ส.ค. 2565    หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ.2565 4
  15 ส.ค. 2565    แปรญัตติงบประมาณ 2566 7
  11 ส.ค. 2565    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565 31
  3 ส.ค. 2565    หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยที่ 3 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2565 4
  27 ก.ค. 2565    ประกาศเรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 6
  30 มิ.ย. 2565    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565 9

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369148 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563