หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2564    กำนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ปี 2563และ สมัยสามัญสมัยแรก พ.ศ.2564 115
  18 ธ.ค. 2563    ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 120
  23 พ.ย. 2563    ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 พ.ศ.2563 119
  25 ส.ค. 2563    ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 121
  10 ส.ค. 2563    ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 117
  27 ก.ค. 2563    ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 123
  23 มิ.ย. 2563    ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 113
  24 ก.พ. 2563    ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 116
  27 ม.ค. 2563    การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563 118
  23 ม.ค. 2563    ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2563 118
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287473 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563