หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2566    แผนดำเนินงาน2566 193
  31 มี.ค. 2566    เทศบัญญัติ 2566 ทต.โนนสะอาด 79
  20 มี.ค. 2566    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหินตลาด หมู่ที่ 2 - บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 80
  27 ธ.ค. 2565    ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 44
  31 ต.ค. 2565    แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 46
  12 ต.ค. 2565    แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2565) 64
  26 เม.ย. 2565    แผนการดำเนินงาน 2565 137
  16 ต.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 59
  16 ต.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 249
  14 ก.ค. 2563    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 258

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 388569 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563