หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มี.ค. 2566    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหินตลาด หมู่ที่ 2 - บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 0
  27 ธ.ค. 2565    ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2
  31 ต.ค. 2565    แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 8
  12 ต.ค. 2565    แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2565) 19
  26 เม.ย. 2565    แผนการดำเนินงาน 2565 87
  16 ต.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 19
  16 ต.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 203
  14 ก.ค. 2563    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 212
  16 ต.ค. 2562    ประกาศแผนดำเนินงาน2563 205
  1 มี.ค. 2562    แผนดำเนินงานปี 2562 208
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344675 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563