หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 มิ.ย. 2565    ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (นภ.ถ. 14002) ชุมชนโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ชุมชนโคกม่วง 20
  27 พ.ค. 2565    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นภ.ถ.14002 ชุมชนโนนสะอาด หมู่ 1 - โครกม่วง 20
  18 พ.ค. 2565    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นภ.ถ.14002 ชุมชนโนนสะอาด หมู่ 1 - โครกม่วง 30
  17 พ.ค. 2565    ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย (นภ.ถ.14008) ชุมชนคึมน้ำเกลี้ยง 11 - ชุมชนวังไฮ 25
  6 พ.ค. 2565    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย (นภ.ถ.14008) ชุมชนคึมน้ำเกลี้ยง 11 - ชุมชนวังไฮ 29
  6 ส.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนโต่งโต้น หมู่ที่ 7 191
  6 ส.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.14002 สายชุมชนโนนสะอาด หมู่ที่ 1 - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 4 188
  11 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 215
  28 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 64 ครั้งที่ 2 225
  21 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 64 ครั้งที่ 3 207

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287422 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563