หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 69
  1 ก.ค. 2563    ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP รายไตรมาสที่ 3 งบประมาณ พ.ศ.2563 3
  8 เม.ย. 2563    กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า จัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 15
  3 เม.ย. 2563    กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 12
  1 เม.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 11
  1 เม.ย. 2563    แผนการใช้งบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 13
  19 มี.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ 12
  2 มี.ค. 2563    กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 8
  3 ก.พ. 2563    กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 8
  6 ม.ค. 2563    กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 7026 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563