หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 17
  14 ก.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 / 2563 11
  14 ก.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 / 2563 10
  10 มิ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 12
  10 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 10
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6944 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563