หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มิ.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 0
  21 เม.ย. 2564    แจ้งปิดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ 24
  21 เม.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์สำหรับการขอจดทะเบียนพาณิชย์ 25
  29 มี.ค. 2564    แผนการออกฉีดวัคซีนพิษสุนักบ้า 2564 24
  16 ต.ค. 2563    ประการใช้แผนดำเนินงาน 2564 19
  2 ต.ค. 2563    แผนการออกลงรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564 396
  2 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2565 22
  1 ต.ค. 2563    ประกาศเขตเลือกตั้ง 20
  21 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 20
  23 เม.ย. 2563    แจ้งปิดการเรียนการสอน 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 88166 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563