หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ต.ค. 2563    ประการใช้แผนดำเนินงาน 2564 18
  2 ต.ค. 2563    แผนการออกลงรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564 192
  2 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2565 187
  1 ต.ค. 2563    ประกาศเขตเลือกตั้ง 21
  21 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 397
  23 เม.ย. 2563    แจ้งปิดการเรียนการสอน 30
  9 มี.ค. 2563    รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด 31
  24 ก.พ. 2563    ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 25
  28 ม.ค. 2563    ประกาศสรรหา คณะกรรมการเลือกตั้ง 26
  26 พ.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์การชําระภาษีของเทศบาลตําบลโนนสะอาดภาษีโรงเรือนและที่ดิน 29

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 22675 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563