หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 เม.ย. 2563    แจ้งปิดการเรียนการสอน 13
  9 มี.ค. 2563    รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด 15
  24 ก.พ. 2563    ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 12
  28 ม.ค. 2563    ประกาศสรรหา คณะกรรมการเลือกตั้ง 14
  26 พ.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์การชําระภาษีของเทศบาลตําบลโนนสะอาดภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13
  26 พ.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์การชําระภาษีของเทศบาลตําบลโนนสะอาดภาษีบํารุงท้องที่ 14
  26 พ.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ภาษีป้าย 7
  1 ต.ค. 2562    รายงานความพึงพอใจ 4
  7 ส.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 7
  8 มี.ค. 2562    ปรับปรงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 7023 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563