หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ย. 2566    ประกาศคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนสะอาด ออกจากทะเบียน 6
  14 ส.ค. 2566    บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง 2 กรณีแทนตำแหน่งว่าง 32
  27 ก.ค. 2566    เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งว่าง 26
  22 มิ.ย. 2566    รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566 24
  12 มิ.ย. 2566    ข้อมมูลลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ในตำบลโนนสะอาด 37
  7 มิ.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ที่ 02/2566 48
  10 เม.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลโนนสะอาด 27
  7 เม.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรืองรับสมัครบุคลคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิและผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 98
  3 เม.ย. 2566    รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ 28
  25 พ.ย. 2565    เอกสารการขายทอดตลาด ตามประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เลขที่ 01/2566 88

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369147 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563