หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2564    ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสะอาด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลโนนสะอาด พ.ศ.2564 163
  23 ส.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 145
  22 ก.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสะอาด ว่าด้วยเครื่องแบบและชุดปฏิบัติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ พ.ศ.2564 157
  10 มิ.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 182
  21 เม.ย. 2564    แจ้งปิดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ 192
  21 เม.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์สำหรับการขอจดทะเบียนพาณิชย์ 208
  29 มี.ค. 2564    แผนการออกฉีดวัคซีนพิษสุนักบ้า 2564 155
  30 ต.ค. 2563    รายงานความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลโนนสะอาด 100
  22 ต.ค. 2563    ประกาศข้อมูลสนามกีฬาประจำตำบลโนนสะอาด 8
  16 ต.ค. 2563    ประการใช้แผนดำเนินงาน 2564 125

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287412 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563