หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 มี.ค. 2563    กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 150
  17 มี.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพน หมู่ที่ ๘ 156
  17 มี.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๔ 157
  17 มี.ค. 2560    ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 161
  1 พ.ย. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 10 แห่ง และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่งในเขตพื้นที่ตำบลโนนสะอาด 153
  17 ต.ค. 2559    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำจืด บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๑๒ 156
  17 ต.ค. 2559    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด 154
  29 ก.ย. 2559    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำรองน้ำบ้านวังโพน หมู่ที่ 8 167
  26 ก.ย. 2559    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด 155
  14 ก.ย. 2559    ประกาศราคากลางโครงการซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง 153

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327369 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563