หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 2565 64
  26 เม.ย. 2565    การใช้จ่ายงบประมาณ 2565 65
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344662 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563