หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 พ.ย. 2565    เอกสารการขายทอดตลาด ตามประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เลขที่ 01/2566 18
  24 ส.ค. 2565    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ภายในหมู่บ้าน 32
  14 ก.ค. 2563    ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 146
  18 มี.ค. 2562    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ 182
  18 ก.พ. 2562    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 144
  11 ก.พ. 2562    เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 142
  1 ก.พ. 2562    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 144
  31 ม.ค. 2562    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 งบประมาณปี 2562 กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า 148
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคน 2561 งบประมาณปี 2562 กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า 143
  30 พ.ย. 2561    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 งบประมาณปี 2562 กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า 144

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344647 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563