หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ
    รายละเอียดข่าว : รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ
    เอกสารประกอบ : รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6724 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563