หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 64 ครั้งที่ 2
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง

    เอกสารประกอบ : ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 64 ครั้งที่ 2
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.14002 สายชุมชนโนนสะอาด หมู่ที่ 1 - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด กว้าง 6 เมตร ยาว 2,493 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.14007 สายชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ 12 - แยกศาลาแดง ตำบลโนนสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.14003 สายบ้านโคกม่วงหมู่ที่ 4 - ชุมชนทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด กว้าง 6 เมตร ยาว 2,469 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 143983 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563