โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 8 กันยายน 2563 นายอุดมศักดิ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้ง ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด,รองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสาธารณะสุขฯ, ร่วมเปิดกิจกิจโครงการครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนคูณวิทยา ต. โนนสะอาด อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู