โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


วันที่ 16 กันยายน 2563 นายอุดมศักดิ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด นำคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เปิดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด ชั้น 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู