โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสรุปงานและนำเสนอข้อมูลในรอบปี งบประมาณ ปี 2563


วันที่ 21 กันยายน 2563 นายศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประชุมหารือ ข้าราชการ พนักงาน พร้อมทั้งให้ทุกกองงานสรุปงานและนำเสนอข้อมูลเพื่อแจ้งให้ทราบภายในรอบปี งบประมาณ ปี 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด ชั้น 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู