โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังเก็บเกี่ยวข้าว


วันที่ 23 กันยายน 2563 นายอุดมศักดิ์  นาอุดม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด นำคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เปิดงานกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดย เทศบาลตำบลโนนสะอาด ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเสวนาของกลุ่มเกษตรกรพืชหลังนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังจากเกษตรกรประสบผลสำเร็จ  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู