โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยความรับผิดชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


วันที่ 29 กันยายน 2563 นายคำพอง สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด รับมอบหมายภารกิจจากนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยความรับผิดชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยวิทยากร นายคมสินธิุ์ ประสมพืช ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยความรับผิดชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด ชั้น 2 เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู