โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


สืบสานประเพณีวันลอยกระทง


วันที่ 31 ตุลาคม 2563 (ที่ผ่านมา) นายอุดมศักดิ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปี 2563 ณ บริเวณสระน้ำบ้านหินตลาด-ศรีสง่า ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมมีทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ซึ่งในภาค(กลางวัน)มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ประกวดกระทงประดิษฐ์ การแข่งเรือ และกิจกรรมการฟ้อนรำเส็งพระทีปขอขมาพระแม่คงคา กิจกรรมการแสดงโคมไฟขอขมาพระแม่คงคา(ภาคกลางคืน)