โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09. 00 น
นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสะอาด เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564 ประจำปี 2564 โดยมีนายสุริยันต์ มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นประธานการประชุม ส.ต.ท. ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด ชั้น 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู