โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 21 ก.ค. 2565

วีดีทัศน์ นวัตกรร...

(ผู้ชม 38 คน)

วันที่ 21 ก.ค. 2565

วีดีทัศน์ นวัตกรร...

(ผู้ชม 41 คน)

วันที่ 27 มิ.ย. 2565

ท่องเที่ยวชุมชน โ...

(ผู้ชม 46 คน)

วันที่ 2 มิ.ย. 2565

TH 0:00 / 13:52 นวัตกรรมเทศ...

(ผู้ชม 58 คน)

วันที่ 26 พ.ค. 2565

นวัตกรรมโนนสะอาด s...

(ผู้ชม 22 คน)

วันที่ 31 มี.ค. 2565

วีดีทัศน์ นวัตกรร...

(ผู้ชม 76 คน)

วันที่ 6 ก.ค. 2564

ผู่ว่าฯพาเฮ็ด ผู้...

(ผู้ชม 154 คน)

วันที่ 26 มี.ค. 2564

สปอตประชาสัมพันธ...

(ผู้ชม 169 คน)

วันที่ 30 ก.ค. 2563

เทศบาลตำบลโนนสะอ...

(ผู้ชม 200 คน)

วันที่ 30 ก.ค. 2563

นวดเพื่อสุขภาพบ้...

(ผู้ชม 208 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

ท่องเที่ยวชุมชนโ...

(ผู้ชม 202 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

ท้องถิ่นอาสา รักษ...

(ผู้ชม 212 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

ท่องเที่ยวชุมชนโ...

(ผู้ชม 216 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

ท่องเที่ยวชุมชนโ...

(ผู้ชม 238 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

ผู้ว่าฯพาเฮ็ด ผู้...

(ผู้ชม 208 คน)

วันที่ 11 ก.ค. 2563

ประมวลภาพพระราชพ...

(ผู้ชม 206 คน)

วันที่ 11 ก.ค. 2563

ประชาคมอาเซียน ASEAN

(ผู้ชม 218 คน)

No results found

เลื่อนลง