โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2564
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 436995 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563