หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2567    รายงานการประชุมสภาเทศบา่ล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 4
  1 ก.ย. 2566    รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 3
  22 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 3
  21 ส.ค. 2566    ประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 3
  3 ก.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 5
  3 มี.ค. 2566    รายงานการประฃุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ื 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 5
  29 ธ.ค. 2565    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565 99
  23 ธ.ค. 2565    หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยที่ 4 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2565 36
  25 พ.ย. 2565    ประกาศเรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 40
  23 ส.ค. 2565    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2565 39

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 418045 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563