หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์เรียนรูืกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสวนสองสุวรรณ 

       

 

ตารางข้อมมูลศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลโนนสะอาด

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 418072 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563