หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 

 


   
  สิบตำรวจโทศราวุธ เชื้อไพบูลย์  
 

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

เบอร์ติดต่อ :0819746006

 
 

 

 

-ว่าง-

 

 

 
 

 

 
  รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด  
  เบอร์ติดต่อ :  
   
  นายชาญชัย วีรปัญญานนท์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
  เบอร์ติดต่อ : 0951958962  
  email : chan_abab@hotmail.com  
นายจันทวิทย์ สัตย์ซื่อ นางพวงพยอม อุดชา นายสมเด็จ มุ่งวิชา
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ :0956703442 เบอร์ติดต่อ : 0817397992 เบอร์ติดต่อ : 0935562691
   
นางสาวสุภัสสร  นาเจริญ    
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา    
เบอร์ติดต่อ :0956596629    
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 432405 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563