หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามเเผนงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน 22
  9 มิ.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามเเผนงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน 14
  22 เม.ย. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 24
  14 มี.ค. 2566    ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 82
  13 มี.ค. 2566    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของ เทศบาลตำบลโนนสะอาด 91
  22 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 66
  19 ก.ย. 2565    ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 70
  17 มิ.ย. 2565    ผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปี 2563 รอบ 12 เดือน 153
  17 มิ.ย. 2565    ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ปี2564 รอบ 6 เดือน 157
  15 มิ.ย. 2565    เทศบาลตำบลโนนสะอาด แผนปฎิติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 163

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 444156 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563