หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 เม.ย. 2567    แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 21
  19 เม.ย. 2566    แผนดำเนินงาน2566 231
  31 มี.ค. 2566    เทศบัญญัติ 2566 ทต.โนนสะอาด 110
  20 มี.ค. 2566    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหินตลาด หมู่ที่ 2 - บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 97
  27 ธ.ค. 2565    ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 58
  31 ต.ค. 2565    แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 75
  12 ต.ค. 2565    แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2565) 87
  26 เม.ย. 2565    แผนการดำเนินงาน 2565 157
  16 ต.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 80
  16 ต.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 274

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 437005 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563