หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานความคืบหน้าโครงการ

โครงการ: โครงการที่ 1 ความคืบหน้า: 25% วันที่: วว/ดด/ป
โครงการ: โครงการที่ 2 ความคืบหน้า: xx% วันที่: วว/ดด/ป
 
โครงการ: โครงการที่ 3 ความคืบหน้า: xx% วันที่: วว/ดด/ป
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 432402 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563