หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

แผนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด
เลขที่ 155  หมู่ที่ 16 บ้านโนนทอง ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

 
 
     
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
admin@nonsa-ardlocal.go.th
 
E-mail
5390406@dla.go.th
 
 
 
 
ติดต่อสำนักงาน 042-109755  
โทรสาร 042-109755  
สำนักปลัด ต่อ 101  
กองคลัง ต่อ 102  
กองช่าง ต่อ 103  
กองการศึกษา ต่อ 104  
กองสาธารณสุข ต่อ 105  
โทรสาร (Fax)    
 
 
 
 สายตรงนายก 092-263-0755  
 สายตรงปลัด 081-9746006  

 

 

 

 

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 436978 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563