หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 แผนจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2567    แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ครั่งที่ 4 9
  16 ต.ค. 2566    แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลโนนสะอาด 31
  13 ต.ค. 2566    แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 20
  25 ส.ค. 2566    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 60
  24 ก.ค. 2566    แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) 68
  1 มี.ค. 2566    จัดหาพัสดุ (ผด.2 แผนเพิ่มเติม 1-2566) เทศบาลตำบลโนนสะอาด 51
  1 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม คุมน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 11 - หมู่บ้านวังไฮ ตำบลนากอก 90
  16 ต.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 291
  15 ก.ค. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 258
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 418018 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563