หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 รายงานกองคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2567    ประกาศทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำเดือนมีนาคม 2567 4
  11 มี.ค. 2567    ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 4
  4 มี.ค. 2567    ประกาศทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 5
  2 ก.พ. 2567    ประกาศทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำเดือนมกราคม 2567 11
  26 ม.ค. 2567    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 14
  18 ม.ค. 2567    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 28
  9 ม.ค. 2567    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 20
  28 ธ.ค. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ในระบบ (e-GP) 18
  28 ธ.ค. 2566    จัดซื้อ-จัดจ้างไตรมาสที่ 1 งบประมาณปี 2567 18
  21 ธ.ค. 2566    ประกาศสำเนารายการงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 26

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 418024 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563