โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
 
1.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
1.2 ประกาศ กจ กท และอบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งการย้ายการโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนเงินเดือน 2562
1.3 ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานการคัดเลือก บรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฎิบัติการอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 437004 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563