หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 กองช่าง
 

 


   
  นายจันทวิทย์ สัตย์ซื่อ  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายสมพงษ์ กว้างขวาง นายเฉลียว สิมมาลา นายธวัชชัย เกิดมงคล
นายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายก้อง กองสิงห์ นางสาวผ่องพรรณ เกิดมงคล นายสรชัย พันธ์ชมภู
พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-ว่าง-
นางสาวกนกวรรณ เพชรคุ้ม นายสิรวิชญ์ ไชยเทศ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานขับรถ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 163346 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563