หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2566    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 57
  29 เม.ย. 2565    การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 86
  29 เม.ย. 2565    การบรรจุและการแต่งตั้ง 102
  29 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 95
  29 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2558 101
  29 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและสร้างขวัญกำลังใจ 91
  25 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานจ้าง 2565 104
  19 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 121
  15 ก.ค. 2563    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล 198
  15 ก.ค. 2563    หลักเกณฑ์ดารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 189
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 408124 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563