โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 10 ส.ค. 2564

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

(ผู้อ่าน 299 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลังนา 2564

(ผู้อ่าน 287 คน)

วันที่ 3 พ.ย. 2563

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

(ผู้อ่าน 504 คน)

วันที่ 21 ก.ย. 2563

เข้าแถวเคารพธงชาติ

(ผู้อ่าน 178 คน)

วันที่ 10 ส.ค. 2563

กิจกรรมสายใยรักจากแม่สู่ลูกประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 196 คน)

วันที่ 13 มิ.ย. 2562

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 191 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

ประชุมสภา

(ผู้อ่าน 169 คน)

วันที่ 3 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(ผู้อ่าน 199 คน)

วันที่ 24 พ.ค. 2562

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเห็ด)

(ผู้อ่าน 162 คน)

วันที่ 6 พ.ค. 2562

การประชุมประชาคมท้องถิ่น

(ผู้อ่าน 176 คน)

วันที่ 3 พ.ค. 2562

ฝึกซ้อมแผน

(ผู้อ่าน 165 คน)

วันที่ 24 เม.ย. 2562

กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 62

(ผู้อ่าน 170 คน)

วันที่ 23 เม.ย. 2562

ประเมินผลพืชหลังนา

(ผู้อ่าน 171 คน)

วันที่ 19 เม.ย. 2562

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

(ผู้อ่าน 174 คน)

วันที่ 11 เม.ย. 2562

สงกรานต์ใหว้ศาลหลักเมือง 62

(ผู้อ่าน 170 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2562

พิธีพลีธรรมตักน้ำศักดิ์สิทธฺิ์

(ผู้อ่าน 162 คน)

วันที่ 6 ก.พ. 2562

โครงการภาษีบริการภาษีเคลื่อนที่

(ผู้อ่าน 167 คน)

No results found

เลื่อนลง