โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 21 ก.ย. 2563

เข้าแถวเคารพธงชาติ

(ผู้อ่าน 3 คน)

วันที่ 13 มิ.ย. 2562

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 10 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

ประชุมสภา

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 3 มิ.ย. 2562

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(ผู้อ่าน 10 คน)

วันที่ 24 พ.ค. 2562

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเห็ด)

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 6 พ.ค. 2562

การประชุมประชาคมท้องถิ่น

(ผู้อ่าน 7 คน)

วันที่ 3 พ.ค. 2562

ฝึกซ้อมแผน

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 24 เม.ย. 2562

กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 62

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 23 เม.ย. 2562

ประเมินผลพืชหลังนา

(ผู้อ่าน 7 คน)

วันที่ 19 เม.ย. 2562

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 11 เม.ย. 2562

สงกรานต์ใหว้ศาลหลักเมือง 62

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 11 มี.ค. 2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

(ผู้อ่าน 7 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2562

พิธีพลีธรรมตักน้ำศักดิ์สิทธฺิ์

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 6 ก.พ. 2562

โครงการภาษีบริการภาษีเคลื่อนที่

(ผู้อ่าน 6 คน)

No results found

เลื่อนลง